Nolikums

AIVIEKSTES ASAKAS
(aktīvās atpūtas svētki)
Nolikums
1. Pasākuma mērķis
Popularizēt aktīvu dzīves veidu, ūdens tūrismu un spiningošanu.
Labi atpūsties.
2. Laiks un vieta
Pasākums norisinās 18. jūnijā Lubānas novadā pa upi Aiviekste. Bāzes vieta viesu māja "Zvaigznītes".
3. Sacensību dalībnieki un dalības maksa
Sacensībās piedalās komandās, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki uz vienu laivu. Dalībniekiem, atbilstoši MN prasībām, ir jābūt derīgai makšķerēšanas kartei. Komandā var piedalīties jebkurš interesents, bērni līdz 16 gadu vecumam drīkst piedalīties tikai ar vecāku atļauju. Laivā ar bērnu jābūt vecākam vai pilngadīgai personai, kas uzņemas pilnu atbildību par bērnu. Izmantot drīkst tikai airu laivas, ko sagādā organizators. Komandu skaits ir ierobežots.
Dalības maksa no komandas piesakoties līdz 2011 gada 10. jūnija ir 40.00LVL (četrdesmit lati 00 santīmi). Komandām piesakoties pēc 2011 gada 10. jūnija līdz pieteikšanās pēdējai dienai 2011. gada 15. jūnijam dalības maksa 50.00LVL (piecdesmit lati 00 santīmi).
Dalības maksa ģimenes locekļiem, kas nepiedalās sacensībās 3 LVL no cilvēka.
Dalībnieks tiek piereģistrēts sacensībām tikai tad, kad samaksājis dalības maksu. Konts, kur pārskaitīt dalības maksu tiks nosūtīts pēc saņemtā pieteikuma epastā - armandspeilans@inbox.lv
Dalības maksā ietilpst kanoe laivas noma, dalībnieku nogādāšana ar autobusu no bāzes vietas līdz sacensību vietai un atpakaļ, pirts sestdienas vakarā pēc sacensībām, telts vieta piektdien un sestdien, zupa sestdienas vakarā pēc sacensībām.
Dalības maksa netiek atmaksāta, ja komanda ir apmaksājusi savu dalību sacensībās, bet nav ieradusies vai ir ieradusies nepilnā sastāvā.
Pieteikšanās: e-pasts armandspeilans@inbox.lv mob. 29164246
4. Sacensību norise un noteikumi
Dalībnieki ierodas norādītajā bāzes vietā ne vēlāk, kā līdz 8.30 sacensību dienā, kad beidzās piereģistrēšanās.
Upe tiek sadalīta maršrutos, no rīta tiek izlozēts pa kuru maršrutu katra komanda dosies. Komandas tiek nogādātas ar autobusu līdz attiecīgajam maršrutam. Noteiktajā laikā komandai jābūt gala punktā. No gala punkta dalībnieki tiek nogādāti ar autobusu uz bāzes vietu. Ja komanda kavē un neiekļaujas norādītajos laikos, tās rezultāts netiek vērtēts. Bāzes vietā tiek noskaidrots uzvarētājs. Pēc apbalvošanas turpinās svinības ar dziesmām, dejām un pirtī iešanu.
Sacensības notiek ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpnēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Spiningojot atļauts pielietot spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas kā arī jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts.
Vērtētas tiek tās zivis, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem. Paturēt dalībnieks drīkst tikai lomu, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem. Sacensību ilgums maršrutā (tīrais sacensību laiks) - 8 stundas. Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sacensību sākuma laiks un sacensību ilgums. Par drošību uz ūdens atbild paši dalībnieki, to apliecinot komandas pārstāvim ar parakstu pasākuma reģistratūrā.
5. Uzvarētāju noteikšana
Sacensībās tiek noteikta uzvarētāju komanda. Uzvar komanda, kura uzrādījusi smagāko lomu, tiek svērtas visas lomā esošās zivis. Vienāda svara gadījumā priekšroka komandai ar lielāko zivju skaitu.
6. Apbalvošana
Tiek apbalvota komanda, kas ieguvusi pirmo vietu. Galvenā balva no pasākuma atbalstītāja 60 lvl vērtībā. Specbalvas atraktīvākajām komandām.
7. Strīdu risināšana
Tiesnesim ir vienmēr taisnība. Ja gadījumā tiesnesim nav taisnība - skatīt iepriekšējo teikumu J.
8. Pasākuma organizators un galvenais tiesnesis
Armands Peilāns mob. 29164246, e-pats: armandspeilans@inbox.lv